Home

Financiën

Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

BEGROTING 2022

RAMING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

Totaal Baten

576.829

550.777

544.940

528.944

Totaal Lasten

-582.283

-556.754

-550.844

-535.524

Saldo baten en lasten

-5.453

-5.976

-5.904

-6.580

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

10.289

953

-2.929

-15

Resultaat

4.836

-5.024

-8.833

-6.595

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-2.965

-6.823

-6.484

-1.773

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten

BEGROTING 2022

RAMING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

Baten

532.098

530.139

518.844

503.635

Lasten

-524.296

-528.340

-521.193

-508.457

Structureel saldo

7.802

1.799

-2.349

-4.822

Tabel: FI.01.01 Toelichting incidentele baten en lasten

Tabel: FI.01.02 Structurele reservemutaties

Structurele reservemutaties

BEGROTING 2022

RAMING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

Onttrekkingen:

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

1.439

1.205

1.132

1.089

Saldo structurele reservemutaties

1.439

1.205

1.132

1.089

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12