Hoofdstukken

5. Financiën en belastingen

 Tekst bij foto voor slechtzienden: Foto van mensen aan het werk op een laptop.

De aanwezigheid van voldoende financiële middelen is een randvoorwaarde om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. In het hoofdstuk Financiën en Belastingen staan de belangrijkste vrij te besteden inkomsten van de gemeente Amersfoort opgenomen. Deze zijn grofweg in te delen in: de algemene uitkering uit het gemeentefonds; belastingopbrengsten; rente- en dividendinkomsten en overige inkomsten.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12