Home

Bijlagen

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2020 van toepassing:

Tabel: BSP.01 Subsidieregelingen en subsidieplafonds

Nr.

Naam regeling

Doelgroep

Subsidieplafond

1.

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Subsidieplafond 2022 nog te bepalen

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

2.

Subsidieregeling deskundigheids-bevordering vrijwilligers 2013

Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken.

Subsidieplafond 2022: € 12.700

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013

3.

Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs

Rechtspersonen.

Subsidieplafond 2022: pm

De beschikkingen van het Rijk voor 2022 zijn nog niet ontvangen. Zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen, stellen wij het subsidieplafond vast.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

4.

Subsidieregeling Sport en bewegen 2022

Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven.

Diverse plafonds voor verschillende aanvragen.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling sport en bewegen 2021

5.

Subsidieregeling sportkader jeugd 2022

In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Subsidieplafond 2022: € 150.700 (inclusief uitvoeringskosten SRO)


Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling sportkader jeugd

6.

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2022: € 426.000

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

7.

Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024

Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024

8.

Projectsubsidies Amateurkunst

Rechtspersonen die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2022: € 50.400 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie:

Regeling projectsubsidies amateurkunst

9.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2020

Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.

Subsidieplafond 2022: € 180.400 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020

10.

Huursuppletieregeling voor amateurkunst- verenigingen 2013

Amersfoortse amateurkunst-verenigingen.

Subsidieplafond 2022 € 15.600

Voor verdeelregels zie:

Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

11.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieplafond 2022: € 75.300Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020

12.

Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven.

Subsidieplafond 2022: € 200.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

13.

Subsidieregeling volwasseneneducatie 2020-2023

Organisaties die educatie aanbieden aan volwassenen.

Subsidieplafond 2022: € 812.000

Voor verdeelregels zie:

https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/meerjarige-subsidieregeling-volwasseneneducatie-2020-2023-.htm

14.

Subsidieregeling #InDeBuurt

Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten.

Subsidieplafond 2022 € 1.547.300

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling #In de buurt

15.

Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort

Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort.

Subsidieplafond 2022: € 200.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort

16.

Projectsubsidies Journalistiek

Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

Subsidieplafond 2022: € 51.100Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling projectsubsidies journalistiek

17.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

Subsidieplafond 2022: € 105.000


Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12