De meerjarenbegroting 2022-2025 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2022, met ramingen voor de jaren 2023-2025. De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2022-2025.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 07:35:13 met de export van 11/29/2021 13:18:12